Sex Sidor Med Dejting

Sekretess Och Tystnadsplikt-Sekretess- och tystnadspliktsgränser

Tystnadsplikt och sekretess - 1177 Vårdguiden Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet Tystnadsplikt under VFU och resten av livet. Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Sekretess och tystnadsplikt gäller för personal som arbetar eller har arbetat med stöd och service. Sekretessen gäller utåt, mot till exempel privatpersoner, medier och andra myndigheter. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Jag har föreläst för och utbildat all slags personal i skola, förskola, socialtjä